• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Фінансова грамотність

Про рубрику «Фінансова грамотність»

Дана рубрика призначена для всіх тих, хто цікавиться темою фінансовою грамотністю и бажає для себе дізнатись як можна більше по цій темі. З її допомогою ми плануємо висвітлювати освітню та просвітницьку діяльність нашої організації відносно питань фінансового навчання і виховання.

Чому ми говоримо про фінансове виховання та про фінансову культуру.

Тому що вважаємо, що одних знань недостатньо. Людина спочатку повинна розуміти важливість знань, що отримує і вміти їх використовувати у житті. А без постійного удосконалення цих знань та закріплення їх на практиці навичок не набудеш. Краще всього фінансову культуру в дітях виховувати на власному прикладі, говорять досвідченні батьки. Але, на жаль, фінансова грамотність у більшості населення нашої країни продовжує залишатись на дуже низькому рівні и причин цьому декілька. Одна з них старше покоління не надає належної уваги необхідності пізнавати ази фінансової грамотності, не говорячи вже про більш складні принципи управлення особистими фінансами, але при цьому всі ображаються на постійну нестачу грошей. Друга причина, виходить з першої, навчальні заклади в більшості своїй також не бачать важливості цієї дисципліни і тому не спішать вводити її у шкільну програму. И на сам кінець, сама система навчання представлена в основному теоретичною частиною и повною відсутністю практичної, так як такі семінарські заняття дуже складно назвати практичними заняттями по з причини того, що основна їх задача це перевірка того наскільки учні добре засвоїли теорію. І це зрозуміло. Тому що в більшості своїй викладають ті, хто в свій час успішно закінчили ВУЗ, але самі повністю далекі від практики.

Як вирішити цю проблему.

Ми вирішили по можливості виправити положення і організувати навчання через практику. Тобто попросту дозволити учасникам проекту самостійно и більш раціонально підійти до рішення поставлених завдань. Замість нудних лекцій ми проводимо з ними практичні заняття зі 100% залучення всіх присутніх. навіть те, хто не готов справитися зі складними завданнями, отримують такі доручення, які вони виконують з задоволенням. В цьому легко переконатися, відвідав наші тренінги по фінансовій грамотності. З цією метою нами був створений спеціальний проект соціальної дії «FinIQ International», який стартував весною 2016 року і успішно розвивався до кінця року.

Як же здійснювався проект.

Спочатку учасники проекту знайомляться с цілями и завданнями проекту, після чого їм пропонують об’єднатися в навчальні команди, у складі яких вони зможуть вивчати одну із тем навчальної програми по фінансовій грамотності. Далі, щоб перевірити якість отриманих знань, їм пропонують прийняти участь в інтелектуальній грі, яка дозволить їм побачити рівень знань гравців, а також їх сильні сторони, такі як: комунікабельність – вміння слухати и працювати в команді; лідерські якості (чесноти) – ораторське мистецтво, вміння переконувати; система вибору – вміння виявити коло своїх інтересів и взнати рівень власної компетенції в той чи іншій області – це допоможе у виборі майбутньої професії; креативність – творчий підхід до справи та вміння швидко находить рішення у нинішній ситуації.

Перед початком гри команди мають представить себе іншим учасникам гри – це дуже важливий навик, якій дозволить їм стати більш впевненим в собі. В ході гри від її учасників потребує вміння концентруватися и швидко приймати правильне рішення. А для того щоби гра проходила більш цікаво кожна команда повинна підготовити художній номер. Проявлення таланту на сцені дозволить учасникам проекту в майбутньому добитися більш високих результатів.

Коротко про історію створення гри и про саму гру.

Як задум гра з’явилась ще у 1994 році, коли автор гри читав в ПТУ курс «Основи ринкової економіки». Сама по собі навчальна дисципліна з її графіками, таблицями та формулами для учнів ПТУ є не з легких, а тут ще на додачу відбувся перехід економіки України з централізованого планово-директивного господарства до ринкової економіки. О тут і постало питання, як зорганізувати навчальний процес таким чином, щоб уроки були не тільки зрозумілі, але ще й цікаві і корисні. Тому і виникла ідея створення гри, метою якої було зацікавити учнів до вивчення навчальної дисципліни та донести до них знання. за принципом «Просто про складне». Навчання було побудоване на принципах демократі і права про добровільну участь у навчального процесу, в основі якого був покладений проблемно-пошуковий метод командний роботи. Об’єднання учнів в команди дозволило підняти дух суперництва і замотивувати учнів на гру з причин зростання рівня відповідальності кожного за успіх команди. Інакше в учнів був шанс залишишся самому бо жодна з команд не взяла би його до свого складу.

Два роки знадобилось на перетворення уроків з суто лекційних на практичні, з елементами гри, які в решті решт були втілені в життя у 1996 році. З 1998 року гра стає надзвичайно популярною в професійно-технічних училищах м. Вінниці. А вже з 2002 року гра виходить за межі шкільної аудиторії і набуває свого поширення в інших учбових закладах. Але активно починає впроваджуватись з 2010 року. Саме з цього року гра набуває нового життя і за нею остаточно закріплюється назва «Фондова біржа «Інтелектуальний капітал». З економічної гри на уроках «Основи ринкової економіки» та спецкурсу «Основи менеджменту» вона перетворюється на інтелектуальну гру, яка з 2016 року отримує назву «Фінансово-економічна гра-тренінг «Фондова біржа «Інтелектуальний капітал». Але питання на ній можуть бути не обов’язково пов’язані лише з фінансами. Хоча сама основа гри залишається незміною.

Мета та завдання гри-тренінгу

Метою гри-тренінгу є підвищення фінансового IQ у учасників гри, а також навчити її учасників цікаво вчитись і нестандартно мислити.

Завдання гри-тренінгу:

1. Сформувати у учасників гри правильне ставлення до грошей;

2. Дати учасникам гри знання з фінансової грамотності та підприємництва;

3. Навчити їх правильно планувати сімейний бюджет;

4. Допомогти їм у виборі ними майбутньої професії;

5. Розвиватиу нихлідерські навички та уміння працювати в команді;

6. Познайомити з успішними представниками бізнесу;

7. Залучити представників бізнесу до участі у навчальному процесі;

8. Дати навички визначення власних життєвих цілей;

9. Допомогти у написанні бізнес-планів та їх захистів;

10. Закріпити отримані знання на практиці;

11. Виховання людяності та чемності – є пріоритетним завданням гри-тренінгу;

12. Виховання любові до природи та надання практичних навичок у її бережені.

Одним із головних завдань гри-тренінгу навчитись взаємодіяти в команді, навчитись нести відповідальність за себе та інших.

Якісні показники і в чому корисність гри-тренінгу.

В процесі гри-тренінгу, її учасники вчаться:

- нестандартно мислити;

- бути готовими активними;

- вміти ставити і досягати цілі;

- ставати самодисциплінованими самоорганізованими та спроможним повести за собою інших.

У результаті учасники гри-тренінгу:

- починають правильно ставитись до грошей;

- оволодівають знаннями з фінансової грамотності та підприємництва;

- здобувають практичні навички з планування сімейного бюджету;

- визначаються у виборі майбутньої професії;

- розвивають у собі лідерські навички та уміння працювати в команді;

- отримують необхідну для себе інформацію через знайомство з успішними представниками бізнесу – це дає їм можливість зрозуміти, що таке насправді бізнес і чи зможуть вони в майбутньому стати підприємцями;

- починають розумітись на таких речах як власна місія та життєві цілі;

- отримують знання з написання бізнес-планів та навички у їх захисті;

- стають більш людяними та чемними, з повагою ставлячись до себе і оточуючих;

- починають з повагою та любові ставитись до природи та отримують практичні навички щодо її збереження.

Вікова категорія учасників гри-тренінгу

Наймолодшими учасники гри-тренінгу підлітки віком від 12 років.

Більшість складає молодь у віці 15 – 16 років – це більше 80 % з загальної кількості учасників гри-тренінгу гри за весь період її існування.

Найстарші за віком учасники гри-тренінгу були люди за 50 років.

Кількість(кількісні показники):

Орієнтовна кількість учасників гри-тренінгу

Більше 5000 осіб

Географія і число охоплених проектом населених пунктів и навчальних закладів

З кожним роком популярність гри-тренінгу зростає. На сьогоднішній день гра-тренінг проходила в таких містах і містечках, як Вінниця, Бар, Ямпіль, Немирів, Тульчин, Погребище, Піщанка, Тиврів, Гнівань, Сутиски, Чечельник, Казатін, Брацлав, Липовець, Літин та районах серед яких Вінницький р-н, Гайсинський р-н, Калинівський р-н, Крижопольский р-н, Літинський р-н.

Частота число проведених ігор-тренінгів

Ми намагаємось проводити ігри-тренінги упродовж усього календарного року. Максимальне число складає до 100 ігр-тренінгів на рік. Ми проводимо ігри-тренінги протягом періоду від 2-х до 5 днів, тривалість яких складає 4-8 годин в день для однієї навчальної групи загальним числом до 30 людей. Разом з тим є 2-х годинні ігри-тренінги, які проводяться по одній темі. Це дозволяє проводити 3-4 гри-тренінгу в день, охопив, таким чином, 4 навчальні групи, донісши інформацію як мінімум до 100 людей на протязі одного дня.

Спосіб проведення гри-тренінгу

Підготовка до командної гри починається з першого дня навчання. Протягом року склад команди постійно міняється. Хоча були випадки, коли її склад залишався незмінним протягом декілька років. Для її ефективної роботи розроблена ціла система навчання.

Спочатку з командами проводяться тренінг-семінари по заданій тематиці. Далі командам показують відеоматеріали, з яких вони дізнаються, як проходили попередні ігри за участі інших команд. Після перегляду відеофільмів учасники інтелектуальної гри знайомляться з її правилами, а потім з ними проводять саму гру. По її завершенню приймається рішення, хто саме прийме участь у районній грі.

Для участі у районній та обласній грі необхідно надіслати заявку та виконати ряд умов згідно з Положенням про гру.

Організатори, співорганізатори, партнери та організації на чиї кошти здійснювався проект

Організатором проекту виступає ГО «Філософія Серця». Це вже не перший наш проект, який має фінансову направленість. В лютому 2013 року тренер ГО «Філософії Серця» Олександр Кожуховський пройшов навчальний курс в рамках соціального освітнього проекту «Школа фінансової грамотності та підприємництва» організований ВГО «Асоціація нової економічної освіти». В березні того ж року ГО «Філософія Серця» і Вінницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організували і провели навчання з фінансової грамотності в Малій Молодіжній Академії. А в червні 2013 р. діяла літня бізнес-школа. З 4 по 10 листопада за ініціативи Національного банку України в Україні пройшов "Всеукраїнський тиждень фінансової грамотності та Всеукраїнський день заощаджень". В зв'язку з цим у м. Вінниці та Вінницький області були проведені заходи до яких долучилась і наша організація. Так 05.11.2013 р. у Вінницькому медичному коледжі пройшов семінар "Фінансова грамотність" для студентів, де в доступній формі наш колега О. О. Кожуховський провів тренінг по плануванню власного бюджету. Водночас тренінги проходили в міських школах та області Підсумком річної роботи в грудні 2013 р. на базі Вінницького технічного ліцею був здійснений освітній проект Фондова біржа «Інтелектуальний капітал». Партнером, якого була Компанія REHAU (Німеччина). З травня по серпень 2014 року був реалізований проект «Є контакт». Його метою була побудова партнерських відносин «ШКОЛА – ДИТИНА – БАТЬКИ». В цьому напрямку також був виконаний ще один проект – "Online сім’я". В рамках проекту була проведена ділова економічна гра «Фондова біржа «Інтелектуальний капітал». Протягом серпня 2014 року діяла Літня бізнес-школа за підтримки Союзу Юристів України. з вересня 2014 по травень 2015 р. у Вінницькій ЗОШ і № 4 активно діяв гурток з фінансової грамотності і підприємництва. Паралельно з цим у березні 2015 р. пройшли тренінги з фінансової грамотності і підприємництва для учасників «Школи Лідерів»у Вінницькомуміському палаці дітей та юнацтва.

Літом 2015 року почалась активна робота над проектом «FinIQ International». Восени ми подали документи у Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької облдержадміністрації. Зимою 2016 року наш проект підтримали, а весною він був успішно реалізований. Літом та восени нашим тренером проводилась волонтерська робота по навчанню фінансовій грамотності дорослих слухачів. В кінці 2016 року, по запрошенню Відділому справах сім'ї та молоді, з питань фізичної культури та спорту Тиврівської райдержадміністрації, ми здійснили надзвичайно вдалий проект. Він дозволив провести ігри-тренінги в 7 найкращих школах Тиврівського району, де результатом навчання стало проведення фінансово-економічної гри-тренінгу «Фондова біржа «Інтелектуальний капітал» на базі Тивровського ліцея-інтернату з поглибленим вивченням у галузі наук. Активність глядачів була на такому високому рівні, що важко було зрозуміти, хто грає вони чи команди. Тому що згідно Положення про гру глядачі теж мають право задавати і відповідати на запитання за що отримують таланти.

Партнерами наших проектів є державні (урядові), державні (урядові), недержавні (неурядові) організації, громадські організації та міжнародні фонди.

Журі

Журі обирається зі складу представників громадських організацій, державних службовців, департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту, департаменту освіти, навчальних закладів, ділових кіл, ЗМІ.

Фінансування

Наші проекти ми фінансуємо, як за власні кошти, де ми виступаємо в якості волонтерів, що складає більшу частину всіх тренінгів, так і за грандові кошти, є ще й державна підтримка, а також подарунки для учасників проекту від представників бізнесу.

Нагородження

Кубки, грамоти, сертифікати, солодкі призи, книги, канцелярське обладнання.

Кiлькiсть переглядiв: 3772

Коментарi

 • InstrKnini

  2017-04-14 14:37:38

  Отрезные круги Шлифовальные ленты Буры Цепи пильные Патроны для дрелей Бурильные коронки Скобы для степлера Сверла Шлифовальные шкурки Принадлежности к станкам Пильные полотна Пики для отбойного молотка Отверточные насадки Пилки для лобзика...

 • JosephJen

  2015-10-15 08:40:49

  Наша команда уже давно и успешно осуществляет чистку и ремонт колодцев в Москве и Мос. обл. [url=http://svoi-kolodec77.ru/chistka-kolodcev-v-odincovskom-raione.html]чистка колодца одинцовском районе[/url]. Мы имеем огромный опыт в данной сфере и гарантируем нашу качественную работу. Мы также реализуем кольца ЖБИ и крышки для колодцев, домики для колодцев, у нас также можно приобрести вёдра, цепи, фильтрующее оборудование, декоративные колодцы и многие другие сопутствующие элементы. Наши специалисты могут построить колодец на даче, установить систему водоснабжения, канализацию и дренажи...

 • Ignacioer

  2015-01-04 11:03:08

  [url=http://www.ooostoik.ru/uslugi/stroitelstvo/]цена строительство коттеджа[/url] Любой человек мечтает построить свой дом, который смог бы удовлетворить все его желания, чтобы учитывались все самые несущественные детали. Это необходимо для того, чтобы жизнь в построенном доме была максимально удобной. [url=http://www.ooostoik.ru/uslugi/fasadnye-raboty/blok-khaus/]внешняя отделка дома блок хаусом[/url] Наша фирма уже давно специализируется на разработке и реализации в жизнь индивидуальных проектов строительства...

 • Ayganym

  2013-08-15 03:46:10

  Enignhteilng the world, one helpful article at a time....

 • Allan

  2013-08-13 15:46:45

  I'm not easily imerspsed but you've done it with that posting....

 • Laurens

  2013-08-08 09:34:02

  Wow I must confess you make some very trhcneant points....